همه ما کم و بیش با مضرات سیگار آشنایی داریم، اما کمتر در مورد ترک آن می دانیم. این که بعد از ترک سیگار چه اتفاقاتی در بدن ما می افتد، یا در کل، زندگی بعد از ترک سیگار چگونه است، سوالاتی هستند که کمتر پاسخ داده شده اند...
هر چند که ممکن است بسیاری از ما، سال ها سیگار کشیده باشیم و فقط در ته ذهنمان کمی بدانیم که سیگار مضر است و سرطان زاست. و شاید به درستی از آسیب هایی که سیگار به ما می زند اطلاعی نداشته باشیم. از طرفی با خود فکر می کنیم سرطان و بیماری های مختلف برای افراد دیگر است و به ما آسیب نمی زند و با خود می گوییم که سالیان سال است من سیگار می کشم اما ضرری به من نرسانده است، اما ناغافلیم که...

تا حالا فکر کردی که چرا سیگار می کشی؟
اصلا چی شد که سیگاری شدی؟!
این تو بودی که تصمیم گرفتی "سیگاری" باشی؟
به فرض که می خواستی سیگار رو برای اولین بار تست کنی و تو دامش افتادی،
الان برای چی به سیگار کشیدن ادامه میدی؟
تا حالا سعی کردی سیگارت و ترک کنی؟
چرا تو ترک سیگار موفق نشدی؟