خانه رها از طریق تمامی شبکه های ارتباطی پاسخگوی شماست. اگر نیاز به مشاوره دارید و یا اگر سوالی در مورد ترک سیگار یا جلسات آن دارید می توانید با شماره هایبه تیم پشتیبانی خانه رها متصل شوید.
از طریق شبکه اجتماعی نیز می توانید با رها در تماس باشید.

خانه رها پاسخگوی شماست!
0212279008
0212279007

آقای شکیبا

09927429079

خانم شاداب

09127222744