​رسالت خانه رها، به آرامش و شادکامی رساندن انسان در هفت مرحله رهایی می باشد. که مرحله اول آن ترک سیگار یا رهایی از سیگار است. خانه رها با تحقیق و پژوهش های گسترده توسط تیم های پزشکی، روان پزشکی، روانشناسی و مشاوره و پشتیبانی، به روش جدیدی برای ترک سیگار، نائل شده است. این روش علیرغم بسیاری روش های دیگر بسیار آسان، بسیار سریع و بدون نیاز به هیچ دارو، شوک الکتریکی، هیپنوتیزم، طب سوزنی، بستری، استفاده از قرص ها و آدامس های نیکوتین و... است. برخلاف تصور عموم در این روش نیاز چندانی به اراده نیست. و فرد سیگاری پس از رهایی دیگر رغبتی به مصرف سیگار نخواهد داشت. روش ترک سیگار رها تضمین شده است و رهاشدگان جمع کثیری از دوستان سیگاری خود را به خانه رها دعوت می کنند. و جمعیت رهاشدگان به صورت صعودی رو به افزایش است. پشتیبانی مادام العمر رها از رهاشدگان نشان از اطمینان و اعتماد به روش ترک سیگار رها است.
رهاشو و رها بمان!