6037697639380366
شماره کارت
شماره حساب
به نام آقای غلامحسن صالحی
0116772551003
14.500.000 تومان
مبلغ کل سرمایه گذاری دوره حضوری
حداقل پیش پرداخت جهت رزرو
2.500.000 تومان
مبلغ کل سرمایه گذاری دوره آنلاین
11.000.000 تومان
شماره حساب
شماره کارت
5859831072932105
0022435507
به نام غلامحسن صالحی

تمایل به شرکت در کدام نوع دوره را دارید؟

ثبت نام

ثبت نام انجام شد

​جدول زمان بندی پرواز 147

ثبت نام در پرواز 147 ترک سیگار به روش رها
ترک تضمینی سیگار، بدون نیاز به اراده قوی و دارو​
فقط در چند روز، به روش رها
آغاز پرواز: یکشنبه 10 تیر 1403
توجه: ثبت نام بیشتر از یک نفر، شامل هدیه خواهد شد
برای کسب اطلاعات بیشتر، با راهنماها درتماس باشید.