تمایل به شرکت در کدام نوع دوره را دارید؟

ثبت نام

ثبت نام انجام شد

شماره حساب
شماره کارت
6037697639380366
0116772551003
به نام آقای غلامحسن صالحی
ثبت نام در پرواز 147 ترک سیگار به روش رها
فقط در چند روز، به روش رها
ترک تضمینی سیگار، بدون نیاز به اراده قوی و دارو​
آغاز پرواز: یکشنبه 10 تیر 1403
شماره کارت
5859831072932105
0022435507
به نام غلامحسن صالحی
شماره حساب
توجه: ثبت نام بیشتر از یک نفر، شامل هدیه خواهد شد
برای کسب اطلاعات بیشتر، با راهنماها درتماس باشید.

مبلغ کل سرمایه گذاری دوره حضوری
مبلغ کل سرمایه گذاری دوره آنلاین
حداقل پیش پرداخت جهت رزرو
14.500.000 تومان
2.500.000 تومان
11.000.000 تومان

​جدول زمان بندی پرواز 147