رهاجوی عزیز، به منظور اثربخش تر بودن جلسات آنلاین ترک سیگار به روش رها، مطالعه و عمل به نکات زیر، ​​​​حائز اهمیت می باشد​​​​​​​:

* طول مدت کلاس برای جلسه معرفی روش رها حدودا 2 ساعت و 30 دقیقه، و برای پرواز اصلی هر روز ​​​​​4 ساعت می باشد. بابت زمان ذکر شده برنامه ریزی مناسب انجام شود.

* بهترین زمان ورود به لینک 15 دقیقه قبل از شروع کلاس می باشد.

* در زمان استراحت تعبیه شده، مانند رهاجویان حضوری اقدام بفرمایید.

* ترجیحا در صفحه نمایش بزرگ و یا روی لب تاپ کلاس را مشاهده بفرمایید.

* تاکیدا از اینترنت پرسرعت استفاده بفرمایید و فیلترشکن خاموش باشد.

*  هر نام کاربری و گذر واژه مختص یک رهاجو می باشد.

* پاسخ تمام سوالات شما در مورد ترک سیگار به روش رها،  در این جلسه پاسخ داده شده است، تنها لازمه این مهم، دقت و تمرکز کافی است.

* در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر طی کلاس، راهنما آنلاین و در لحظه پاسخگوی شما می باشد.

* در صورت نیاز به صحبت با جناب رهبر، پس از پایان همایش می توانید با راهنما هماهنگ بفرمایید.

*شبیه سازی کامل کلاس همانند رهاجویان حضوری صورت پذیرد، در یک محیط بدون رفت آمد و با تمرکز و دقت کافی در کلاس شرکت داشته باشید.

*تمامی تمرین ها و دستورالعمل های داخل کلاس، هم زمان با رهاجویان حضوری و در همان لحظه انجام شود.

​در ویدئو زیر تمامی جزییات مورد نیاز برای شرکت در جلسات آنلاین ترک سیگار به روش رها را خواهید آموخت. مشاهده با دقت این ویدئو، به منظور تجربه بهتر و تسهیل فرآیند شرکت در دوره ترک سیگار حائز اهمیت می باشد.